Kezdőoldal

„ Modernizáció 2017 ”
Jászberényi Tankerületi Központ
Kunráth Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskolai Iskola

Kezdetét vette a Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásásban lévő jászszentandrási Kunráth Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése

Uniós és hazai társfinanszírozásból támogatásból valósul meg a Kunráth Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornaterem és tanterem padozatának cseréje, mellékhelyiségek felújítása, közösségi tér kialakítása utcabútorokkal, futópálya felújítása, energetikai korszerűsítés, nyílászárók cseréje

A Jászberényi Tankerületi Központ az EFOP-4.1.3-17-2017-00322 azonosító számú pályázat keretében tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére nyert támogatást. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 39.354.138 forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 program keretében. A nyertes kivitelező PE-DA KER Kft., amely közbeszerzési eljárás során került kiválasztásra. A tervezett munkálatok előreláthatólag 2018. október 31-ig befejeződnek.

A projekt célja a korszerű nevelési-oktatási eszköz- és feltételrendszer közvetlen elérhető közelségbe kerüljön a családok, szülők, tanulók számára. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátása támogató környezetben biztosított legyen. A fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény megelőzze, illetve csökkentse az intézményi tanulói lemorzsolódást, a végzettség nélküli iskola elhagyást. A projekt nemcsak a diákok életét befolyásolja pozitívan, de a pedagógusok számára is megteremti a méltányos oktatási feltételeket. A projekt keretében megvalósuló fejlesztések: Az épület üzemeltetésének költséghatékonyabbá tétele érdekében a Mártírok út 19. szám alatti épület energetikai korszerűsítése keretében az iskola külső és belső nyílászáróinak cseréje. A tantermek fa parkettájának felújítása valósul meg. Az iskola székhelye a Mártírok út 23, amely épület földszintjén és 1. emeletén elhelyezkedő vizes blokkok teljes körű felújítására és a futópálya korszerűsítésére kerül sor. Az iskola udvarán egy közösségi teret alakítanak ki, melynek keretében növényeket telepítenek, és udvari játékokat helyeznek el. Az oktatás színvonalának korszerűsítésére új bútorokat, illetve a természettudományos tantárgyakhoz új szemléltető eszközöket kívánnak beszerezni.